Khái niệm dân tộc là gì? Đặc trưng cơ bản của dân tộc

Vấn đề dân tộc luôn là vấn đề quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Đây được coi là chiến lược để nuôi dưỡng quốc hồn quốc túy, từ đó phát triển kinh tế – xã hội trong nước. Hãy cùng info-action.net tìm hiểu dân tộc là gì? Đặc trưng cơ bản của dân tộc trong bài viết dưới đây nhé!

I. Dân tộc là gì?

Dân tộc là gì?

Dân tộc là gì? Từ trước đến nay, khái niệm dân tộc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, trong đó có hai cách hiểu thông dụng nhất. Thứ nhất, dân tộc là một cộng đồng người có mối quan hệ chặt chẽ và bền vững, có hoạt động kinh tế chung, có ngôn ngữ riêng và đặc điểm văn hóa riêng, xuất hiện sau bộ lạc, bộ lạc. 

Theo nghĩa này, một quốc gia là một bộ phận của một quốc gia và một quốc gia của nhiều người. Thứ hai, dân tộc là một cộng đồng người ổn định, tạo nên những người dân của một nước, có lãnh thổ, nhà nước, kinh tế, ngôn ngữ dân tộc thống nhất, ý thức đoàn kết, gắn bó của dân tộc mình về mặt chính trị, kinh tế và truyền thống lợi ích văn hóa, truyền thống của cuộc đấu tranh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. 

Theo nghĩa này, một quốc gia là toàn bộ dân số của đất nước, tức là một quốc gia-nhà nước.

Thuật ngữ “dân tộc” được dùng phổ biến để chỉ hầu hết các hình thức cộng đồng người (bộ tộc, bộ lạc, tộc người, tộc người). Cần phân biệt giữa “dân tộc” theo nghĩa rộng và “dân tộc” theo nghĩa khoa học. 

Dân tộc là hình thức cộng đồng của con người cao hơn so với các hình thức cộng đồng trước đây, bao gồm cả bộ lạc. Giống như các bộ lạc, một quốc gia là một cộng đồng người gắn liền với một xã hội có giai cấp, nhà nước và hệ thống chính trị. 

Các dân tộc

Các tộc người có thể phát triển từ một bộ lạc, nhưng thông thường chúng được hình thành trên cơ sở hợp nhất của nhiều bộ lạc, tộc người. Sự phát triển từ các cộng đồng tiền dân tộc sang các quốc gia là một quá trình vừa liên tục vừa có những bước tiến nhảy vọt.

Các tộc người có những đặc điểm giống với phong ba, nhưng đặc điểm mới khác với phong ba. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự phân biệt giữa dân tộc và bộ lạc không phải là điều dễ dàng đối với khoa học lịch sử. Điều đầu tiên cần lưu ý là các tộc người là một cộng đồng người thống nhất, ổn định và bền vững hơn rất nhiều nếu quan hệ cộng đồng trong bộ tộc còn tương đối yếu và lỏng lẻo. 

Sở dĩ như vậy là do đất nước được hình thành từ rất lâu đời và trải qua nhiều thử thách trong lịch sử. Mặt khác, do nhà nước mới hình thành và hội nhập, tức là các quan hệ kinh tế được hình thành trên thị trường dân tộc, là thị trường lớn thống nhất.

Các thành viên của cùng một nhóm dân tộc sử dụng một ngôn ngữ chung (tiếng mẹ đẻ) để giao tiếp trong nước. Các thành viên có chung đặc điểm về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần và tạo nên bản sắc văn hóa của đất nước. 

Dân tộc được hiểu theo nghĩa Cộng đồng quốc gia dân tộc, một cộng đồng chính trị xã hội do nhà nước chỉ đạo, được thành lập trên các địa bàn chung như người Việt, người Hoa, v.v.

II. Đặc điểm của dân tộc Việt Nam

Đặc điểm của dân tộc Việt Nam

Đại gia đình Việt Nam thống nhất có 54 dân tộc anh em, dân số giữa các dân tộc không đồng đều. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiện nay là kết quả của quá trình hình thành và phát triển lâu đời. 

Từ đó khẳng định: Theo các tài liệu chính thống, trên đất nước ta có 54 dân tộc anh em hình thành và phát triển lâu đời trong suốt chiều dài lịch sử. Người Kin (Việt Nam) là dân tộc đa số, chiếm hơn 85,7% dân số. Giữa các dân tộc thiểu số cũng có sự khác biệt đáng kể về quy mô dân số. 

Tuy có sự chênh lệch đáng kể về dân số nhưng các dân tộc luôn coi nhau như anh em, đoàn kết, tương thân, tương ái, đùm bọc, gắn bó, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Các dân tộc ở nước ta có truyền thống đoàn kết – Các dân tộc Việt Nam sống xen kẽ – Các dân tộc thiểu số nước ta sống chủ yếu ở miền núi, biên giới và chiếm vị trí quan trọng – Các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển kinh tế – xã hội không đồng đều – Văn hoá Việt Nam là một nền văn hóa thống nhất đa dạng, Mỗi dân tộc có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng. 

Đặc điểm của sự đa dạng của dân tộc Việt Nam

Việt Nam có một số dân tộc thiểu số theo các tôn giáo khác Bình đẳng dân tộc là quyền thiêng liêng của nhà nước trong quan hệ giữa các quốc gia. Tất cả các quốc gia đều hoàn toàn bình đẳng. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người, lớn và nhỏ, có nghĩa vụ và quyền bình đẳng, không phân biệt trình độ học vấn, và không thể duy trì và áp bức các đặc quyền các dân tộc khác. 

Ở các quốc gia đa chủng tộc, quyền bình đẳng của mọi người phải được pháp luật bảo vệ như nhau. Khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hoá giữa các dân tộc trong lịch sử. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.

Qua bài viết chuyên mục xã hội về dân tộc là gì? Bạn có thể hiểu một cộng đồng gồm những người ổn định sẽ chỉ trở thành một quốc gia nếu nó có đầy đủ các đặc điểm trên. Các đặc điểm của đất nước nói chung có quan hệ mật thiết với nhau, đồng thời mỗi đặc điểm đều chiếm một vị trí rõ ràng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *